Styrk din helsekompetanse

Lær der du er  Tilgjengelige kurs

  Kunnskap om hva som fremmer eller hemmer gode oppvekstmiljø er viktig for alle som hjelper barn med familier gjennom sped- og småbarnsalder. Dette nettverket og nettstedet skal bidra til at små barn i hele Nord-Norge skal få best mulig oppfølging og hjelp uansett hvor de bor.

  Målsettingen med nettstedet er at helsearbeidere i Helse Nord skal ha en arena hvor vi kan dele, utforme og publisere kunnskap om utfordringene knyttet til oppfølging av nyfødte barn og deres foreldre i vår region.


  En læringsportal om Komplementær Ytre Regulering (KYR), en behandlingsstrategi som handler om å fremme pasienters autonomi og evne til selvregulering i et empatisk og respektfullt klima.

  Portalen er primært for helsepersonell i psykisk helsevern som skal arbeide ut fra KYR som metode. Læringsportalen inngår som en del av opplæringen til ansatte ved Ungdomspsykiatrisk Seksjon, og er spesielt utviklet for å gi nye ansatte en introduksjon til metoden.

  Spillsnakk.no gir anonym og gratis veiledning i hvordan en kan kontrollere problematisk spilling (data- eller pengespill). Nettstedet gir blant annet mulighet til å chatte gratis og anonymt med behandlere på Universitetssykehuset Nord-Norge.

  Her samles alle ressurser og presentasjoner fra kurset i thoraxradiologi, 9.-12.november.
  Alt innholdet ligger tilgjengelig ut desember 2020.

  Generell info

  LÆRINGSUTBYTTE

  Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om diagnostikk og i noe grad behandling av hjerte- og lungesykdommer. 


  MÅLGRUPPE

  Gammel ordning: Leger i spesialisering i Radiologi (27 t).
  Valgfritt for leger i spesialisering i Lungesykdommer (27 t v/e) og Nukleærmedisin (27 t v/e).

  Ny ordning: Anbefalt for leger i spesialisering i Radiologi.


  KURSKOMITE
  • Tom-Vegard Markussen (kursleder), UNN Tromsø, Overlege.
  • Siri Marie Blomberg, Haukeland Universitetssjukehus, Overlege.
  • Arve Jørgensen, St.Olavs Hospital, Overlege.
  • Trond Mogens Aaløkken, Ullevål Sykehus, Professor og Overlege.
  • Anagha Parker, Norsk Thoraxradiologisk forening, Overlege.

  Her samles alle ressurser og presentasjoner fra kurset i pediatri, 9.-13.november.
  Alt innholdet ligger tilgjengelig ut desember 2020.

  Generell info

  LÆRINGSMÅL

  Gi deltagerne konkrete råd om diagnostikk og behandling av vanlige sykdommer og tilstander i barnealderen. I forelesninger legges det vekt på praktiske råd. Det vil også være kasuistikkbasert gruppearbeid. Demonstrasjon av vanlige undersøkelser som spirometri og prikktest samt behandling av eksem.

  MÅLGRUPPE

  Leger i spesialisering.

  KURSKOMITE

  • Lene Nymo Trulsen (kursleder, Helse Nord)
  • Hildegunn Granslo (LIS)
  • Torbjørn Nag (Helse Midt)
  • Ole Zimmer (Helse Sør-Øst)
  • Anders Batman Mjelle (Helse Vest)

  Her samles alle ressurser og presentasjoner fra kurset antibakterielle resistensmekanismer - metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning. Kurset går 19. - 23. oktober 2020.
  Alt innholdet ligger tilgjengelig ut november 2020


  MÅLGRUPPE

  Spesialistkandidater og spesialister i medisinsk mikrobiologi samt interesserte spesialistkandidater og spesialister i infeksjonsmedisin og barnesykdommer.

  LÆRINGSMÅL

  Etter kurset skal deltakerne ha en grunnleggende forståelse av antibiotikaresistens hos bakterier herunder

  • Ha god kunnskap om de vanligst brukte antimikrobielle midler, (inkludert klassifikasjon, virkningsmekanismer og klinisk bruk) (læringsmål MMB-087),
  • Ha kunnskap om klinisk relevante, naturlige og ervervede, resistensmekanismer hos vanlig forekommende bakterier (læringsmål MMB-093),
  • Skal kunne forklare hvordan resistens oppstår og spres,
  • Skal kunne forklare kliniske konsekvenser av resistens,
  • Skal kunne forklare muligheter og begrensninger i metoder for påvisning av resistens, tolkning og klinisk betydning, (læringsmål MMB-040)
  • Ha kunnskap om forekomsten av antibiotikaresistens nasjonalt og internasjonalt og kjenne til systemer for resistensovervåkning (læringsmål MMB-095),
  • Ha kjennskap til bioinformatiske metoder for analyse av antibiotikaresistente bakterier (læringsmål MMB-113).

  KURSKOMITÉ

  • Arnfinn Sundsfjord (AS), kursleder, Universitetet i Tromsø (UiT)/Universitetssykehuset Nord Norge (UNN).
  • Kristin Hegstad, UNN/UiT.
  • Christoffer Lindemann, Haukeland Universitetssjukehus - Bergen.
  • Bjørg Haldorsen, UNN.
  • Ørjan Samuelsen, UNN/UiT.
  • Gunnar Skov Simonsen, UNN/UiT.

  Her samles alle ressurser og presentasjoner fra kurset audiologi, otologi og otonevrologi 14.-17.september 2020.

  Alt innholdet ligger tilgjengelig ut oktober 2020.

  Generell info

  LÆRINGSMÅL

  Gi basale teoretiske kunnskaper i audiologi, otologi og otonevrologi

  MÅLGRUPPE

  Leger i spesialisering i øre-nese-halssykdommer.

  KURSKOMITE
  • Alexander Uppheim (kursleder)
  • Dagny Elise Hemmingsen
  • Stein Helge Glad Nordahl
  • Christian Solem
  • Juha Tapio Silvola


  Hva er hensikten med kurset?

  Dette er et kurs som belyser ulike sider rundt ernæring og parkinson. Kurset består av læringsinnhold og en kursprøve som gir kursbevis. Læringsinnholdet er også en nettportal som kan brukes som et oppslagsverk for lett å få svar på det du lurer på.

  Hvem er det for?

  Kurset er rettet mot helsepersonell i klinisk praksis, men kan også brukes av andre.

  Her kan du finne informasjon om hvordan du bruker nettstedet og kursene vi tilbyr på vegne av kursansvarlige organisasjoner.
  Helsekompetanse er en seksjon på E-helse og IKT-avdelinga ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), med ansvar for helseforetakets arbeid med digital læring.