Styrk din helsekompetanse

Lær der du er    Tilgjengelige kurs

    Dette er et internt kurs til testformål.

    Her kan du finne informasjon om hvordan du bruker nettstedet og kursene vi tilbyr på vegne av kursansvarlige organisasjoner.
    Helsekompetanse er en seksjon på E-helse og IKT-avdelinga ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), med ansvar for helseforetakets arbeid med digital læring.