Styrk din helsekompetanse

Lær der du er  Tilgjengelige kurs

  Hva er hensikten med kurset?

  Dette er et kurs som belyser ulike sider rundt ernæring og parkinson. Kurset består av læringsinnhold og en kursprøve som gir kursbevis. Læringsinnholdet er også en nettportal som kan brukes som et oppslagsverk for lett å få svar på det du lurer på.

  Hvem er det for?

  Kurset er rettet mot helsepersonell i klinisk praksis, men kan også brukes av andre.

  Her kan du finne informasjon om hvordan du bruker nettstedet og kursene vi tilbyr på vegne av kursansvarlige organisasjoner.
  Helsekompetanse er en seksjon på E-helse og IKT-avdelinga ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), med ansvar for helseforetakets arbeid med digital læring.