Sammendrag av dataoppbevaring

Dette sammendraget viser standardkategorier og formål for å beholde brukerdata. Enkelte områder mer spesifikke kategorier og formål enn de som er oppført her.

Portal

Kategori

Administrative data

Formål

Grunnleggende personopplysninger

  • Brukernavn lagres for å ha en unik identifikator av din brukerkonto i tjenestens database.
  • For- og etternavn lagres for å vise din brukerkonto i tjenestens brukergrensesnitt.
  • E-postadresse lagres for at du skal kunne motta varsler og meldinger fra tjenesten.
Oppbevaringsperiode
1 år
Rettslig grunnlag
Samtykke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerte har gitt samtykke til behandling av hans eller hennes personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål
Årsaker til sensitive persondataprosesseringer
Eksplisitt samtykke (GDPR Art. 9.2 (a)) Den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av disse personopplysningene for et eller flere spesifiserte formål, med unntak av hvor unions- eller medlemsstatsloven fastsetter at forbudet nevnt i nr. 1 i GDPR artikkel 9 ikke kan løftes av den registrerte

Brukere

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode

Kurskategorier

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode

Kurs

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode

Aktivitetsmoduler

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode

Blokker

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode