Universitetssykehuset Nord-Norge

Nettsted om eksem, med kortfattet oversikt over utredning, sykdomsforløp og ulike behandlingsstrategier.

Spillsnakk.no gir anonym og gratis veiledning i hvordan en kan kontrollere problematisk spilling (data- eller pengespill).

Læringsportal om Komplementær Ytre Regulering (KYR), en behandlingsstrategi som handler om å fremme pasienters autonomi og evne til selvregulering i et empatisk og respektfullt klima. Læringsportalen inngår som en del av opplæringen til ansatte ved Ungdomspsykiatrisk Seksjon.