Universitetssykehuset Nord-Norge

I dette fagnettet får du oversikt over geriatrimiljøet i Nord-Norge, samt faglig fordypningsstoff og kompetanse om faget. Her får du tilgang til undervisningsmateriale fra konferanser og kompetanseprogram. Du finner informasjon om aktuelle kurs og konferanser, om utviklingsprosjekt og forskning, og oversikt over kontaktpersoner innen geriatrifeltet i Nord-Norge.

Rehabiliterings- og habiliteringskompetanse i nord. ReHab i Nord er et nettsted om rehabilitering og habilitering for alle med interesse for temaet. Stikkord for nettstedet er kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og inspirasjon.

Hvordan sikre at elektroniske meldinger i helse- og omsorgssektoren kommer fram til rett person på en sikker måte? Hvordan håndtere feil og avvik? Hvordan lære opp andre? Dette kurset deg svarene du trenger, som ansvarlig for drift og overvåking av elektronisk meldingsutveksling i kommunen.

Nettsted om eksem, med kortfattet oversikt over utredning, sykdomsforløp og ulike behandlingsstrategier.

Desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse, har som formål å sikre at legespesialist er tilgjengelig for sentrene for psykisk helse i Sør- og Midt-Troms. Nettstedet gir informasjon om prosjektet, pasientforløpsmodellen og bruk av videokonferanse.

Få innsikt i behandling av atopisk eksem hos barn og voksne. Atopisk eksem kan være svært plagsomt for den det gjelder. Hva utløser utbrudd? Hvilke tiltak kan du gjøre for å forebygge utbrudd? Hva er riktig og effektiv behandling? Som fastlege eller helsesøster er du kanskje den som kan hjelpe.

Spillsnakk.no gir anonym og gratis veiledning i hvordan en kan kontrollere problematisk spilling (data- eller pengespill). Nettstedet gir blant annet mulighet til å chatte gratis og anonymt med behandlere på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Læringsportal om Komplementær Ytre Regulering (KYR), en behandlingsstrategi som handler om å fremme pasienters autonomi og evne til selvregulering i et empatisk og respektfullt klima. Læringsportalen inngår som en del av opplæringen til ansatte ved Ungdomspsykiatrisk Seksjon.