Universitetssykehuset Nord-Norge

Nettsted om eksem, med kortfattet oversikt over utredning, sykdomsforløp og ulike behandlingsstrategier.

Rehabiliterings- og habiliteringskompetanse i nord. ReHab i Nord er et nettsted om rehabilitering og habilitering for alle med interesse for temaet. Stikkord for nettstedet er kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og inspirasjon.

Hvordan sikre at elektroniske meldinger i helse- og omsorgssektoren kommer fram til rett person på en sikker måte? Hvordan håndtere feil og avvik? Hvordan lære opp andre? Dette kurset deg svarene du trenger, som ansvarlig for drift og overvåking av elektronisk meldingsutveksling i kommunen.

Spillsnakk.no gir anonym og gratis veiledning i hvordan en kan kontrollere problematisk spilling (data- eller pengespill).

Læringsportal om Komplementær Ytre Regulering (KYR), en behandlingsstrategi som handler om å fremme pasienters autonomi og evne til selvregulering i et empatisk og respektfullt klima. Læringsportalen inngår som en del av opplæringen til ansatte ved Ungdomspsykiatrisk Seksjon.