Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom

Kompetanseportal for inkontinens og bekkenbunnsykdom.  Faglig oppdatert og kvalitetssikret informasjon om inkontinens og bekkenbunnsplager, rettet mot både pasienter, pårørende og helsepersonell. I portalen finner du også en oversikt over hvor i Norge slike lidelser behandles.

Forebygging og primærbehandling av obstetriske sfinkterskade. Kurset gir kunnskap om forebygging, diagnostisering, reparasjon og oppfølging av pasienter med obstetriske sfinkterskader.