Sykehusapotek Nord

Legemiddelhåndteringskurs for sykepleiere, og andre helsearbeidere fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Kurset skal sikre at sykepleiere har teoretisk kompetanse til å kunne håndtere legemidler på en forsvarlig måte. Kursbevis gis ved bestått kursprøve. 

Nettbasert kurs i medikamentregning for sykepleiere, og andre yrkesgrupper som ønsker å trene på medikamentregning og friske opp egen kunnskap på dette.