Sunnaas sykehus

Tverrfaglig grunnkurs om ervervede hjerneskader, og behandling og rehabilitering som kan bedre funksjonsevnen etter hjerneskade.