Sunnaas sykehus

Rehabilitering etter hjerneslag. En unik dokumentasjon av hvordan regelmessig trening kan gi fremgang etter hjerneslag - også flere år etter at man er rammet. Svein Andersen vet mye om nytteverdien av egentrening etter hjerneslag og deler her av sine erfaringer som er filmatisert. 

Tverrfaglig grunnkurs om ervervede hjerneskader, og behandling og rehabilitering som kan bedre funksjonsevnen etter hjerneskade.