Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling

Pust er et nettkurs om bruk av langtids mekanisk ventilasjon. Kurset gir en grunnleggende innføring i hva som er viktig å vite i møte med brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).

Nettkurset har også læringsinnhold på engelsk.