Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Huntingtons sykdom er en alvorlig medisinsk tilstand, hvor personer med diagnosen i økende grad har behov for hjelp til daglige gjøremål. Som helsearbeider er det viktig å ha kunnskap om sykdommen. Dette kurset vil gi deg som fagperson kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den.


Huntingtons sykdom er en alvorlig medisinsk tilstand, hvor personer med diagnosen i økende grad har behov for hjelp til daglige gjøremål. Som helsearbeider er det viktig å ha kunnskap om sykdommen. Dette kurset vil gi deg som fagperson kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den.


Et introduksjonskurs for tjenesteytere. Personer med Prader-Willis syndrom (PWS) trenger i alle sammenhenger og situasjoner en svært god struktur, trygge rammer og stor grad av forutsigbarhet. Lær hvordan du kan bidra til at personer med PWS oppnår best mulig livskvalitet.