Helse Sør-Øst

Habilitering dreier seg om å ta vare på og utvikle funksjonsevne, mestringsevne og selvstendighet til personer med medfødt sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Dette kurset er for deg som jobber med habilitering, slik at du kan øke din kompetanse og trygghet i jobben.