Helse Sør-Øst

Habilitering dreier seg om å ta vare på og utvikle funksjonsevne, mestringsevne og selvstendighet til personer med medfødt sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Dette kurset er for deg som jobber med habilitering, slik at du kan øke din kompetanse og trygghet i jobben.
Vellykket amming og neonatal avdeling. Kurset tar deltakerne gjennom "Ti trinn for vellykket amming" og tester deres kunnskaper om emnet. Opplæringen er ment å kunne være en del av sertifiseringen til å bli en mor-barn-vennlig avdeling.