Tønsberg og Nøtterøy kommuner

Som helsearbeider i en kommune vil du møte personer som har en demenssykdom. Dette kurset skal gi deg en innføring i hvordan du best kan hjelpe personer med demens i vanlige hverdagssituasjoner, som hjelp til stell og ernæring.