Helse Nord IKT

Helse Nord IKT har fastlagte standarder for hvordan systemutvikle i deres LIS-løsninger. Kurset er beregnet på innleide systemutviklere og nyansatte i Helse Nord IKT. Kurset har en avsluttende test som forutsettes bestått for å kunne bidra med systemutvikling i Helse Nord IKT sine LIS-løsninger.