Lovisenberg Diakonale Sykehus

Utviklingshemning kan i mange tilfeller by på utfordringer i forhold til munnhelse og tannbehandling. Dette stiller store krav til helsepersonell. I dette kurset får du som er fagperson informasjon om hvordan du kan legge forholdene til rette for mennesker med utviklingshemning.