Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

For å vite når man skal starte, når man skal unngå og når man skal avslutte behandling med vanedannende legemidler er det viktig å øke kompetansen blant allmennleger om forskrivning av vanedannende legemidler. Dette er spesielt viktig i forbindelse med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.