Helse Nord

Dette kurset gir en god innføring i hjernens anatomi.  Innholdet er delt i:

  • Hjernens anatomi
  • Hjernens blodforsyning
  • Symptomer ved hjerneskade
Kurset er primært rettet mot helsepersonell i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesen som jobber med rehabilitering av pasienter med hjerneslag. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten.
Dette kurset er primært rettet mot helsepersonell som jobber med rehabilitering av pasienter med hjerneslag. Teknikker og prinsipper for håndtering og forflytning er også anvendelig ved behandling av pasienter med andre ervervede hjerneskader.
Kurset er en del av Helse Nords satsing Kompetansetrappa.

Sámegiela dulkon dearvvašvuođaásahusain. Kurset skal gi helsepersonell som møter samiske pasienter i sitt arbeid, god kunnskap om bruk av tolk.

Et kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord. Kompetansetrappa er et regionalt kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord. Målgruppen er helsepersonell innen somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Kompetansetrappa består av nettkurs, VK-undervisning, praktisk undervisning og erfaringssamlinger i 8 utvalgte temaer.

En arena for helsearbeidere i Helse Nord hvor vi kan dele, utforme og publisere kunnskap om hva som fremmer eller hemmer gode oppvekstmiljø. Nettstedet omfavner utfordringene knyttet til oppfølging av nyfødte barn og deres foreldre, og er viktig for alle som hjelper barn med familier gjennom sped- og småbarnsalder.