Helse Nord

Sámegiela dulkon dearvvašvuođaásahusain. Kurset skal gi helsepersonell som møter samiske pasienter i sitt arbeid, god kunnskap om bruk av tolk.

Mennesker med funksjonsnedsettelser eller utviklingshemning har ofte reduserte forutsetninger for å kunne tilegne seg kunnskap og erfaring om sosiale normer og seksualitet.
Et kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord. Kompetansetrappa er et regionalt kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord. Målgruppen er helsepersonell innen somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Kompetansetrappa består av nettkurs, VK-undervisning, praktisk undervisning og erfaringssamlinger i 8 utvalgte temaer.

En arena for helsearbeidere i Helse Nord hvor vi kan dele, utforme og publisere kunnskap om hva som fremmer eller hemmer gode oppvekstmiljø. Nettstedet omfavner utfordringene knyttet til oppfølging av nyfødte barn og deres foreldre, og er viktig for alle som hjelper barn med familier gjennom sped- og småbarnsalder.