Emneoversikt

 • Parkinsonmedisin

  Gå til Parkinsonmedisin

  Hensikten med kurset

  Nettkurset gir en introduksjon til Parkinsons sykdom. Kursdeltagerne lærer å vurdere vanlige symptomer og hvordan behandlingen virker. Du som jobber med parkinsonpasienter kan også bruke kursinnholdet som et oppslagsverk i din hverdag som helsefagarbeider.

  Hvem er kurset for?

  Kurset er først og fremst rettet mot helsepersonell.

  Hva vil jeg lære?

  Du får en introduksjon til Parkinsons sykdom, og lærer deg å vurdere vanlige symptomer og hvordan behandlingen virker.

  Gjennomføring

  Du kan ta kurset med eller uten kursbevis.

  Godkjenning

  Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund (NSF) som meritterende med totalt 6 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Kurset er også godkjent av Den norske legeforening med 4 timer for spesialisering i nevrologi og geriatri.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Helsefaglig bakgrunn.

  Hvem har laget kurset?

  Nettkurset Parkinsonmedisin er laget av Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser og  Parkinsonforbundet.

  Kursansvarlig