Emneoversikt

 • Pust

  Gå til Pust

  Hensikten med kurset

  Hensikten med kurset er å sørge for bedre opplæring for brukere av LTMV gjennom et tilgjengelig, brukervennlig og standardisert, men individuelt tilpasset nettkurs.

  Hvem er kurset for?

  Målgruppe for kurset er brukere, assistenter, familie og helsepersonell som arbeider i kommune- og spesialisthelsetjenesten som har liten erfaring med brukere med pustemaskin.

  Hva vil jeg lære?

  Kurset handler om mer enn bare pustemaskiner. Kurset handler også om det å vokse opp og leve med en sjelden diagnose, om helhetlig ivaretakelse og brukerstyring av egen hverdag. Er du bruker av LTMV, vil du i tillegg få en individuell tilpasset praktisk opplæring.

  Gjennomføring

  Kurset består av tre moduler: "Å leve med", "Å puste med" og "Å samarbeide med". Faginnholdet er bygd opp av filmer, animasjoner, bilder, tekst og lenker, og med brukernes fortellinger om hvordan en kan leve et godt liv med pustehjelp. For å få sertifisering og utstedt kursbevis må du lese gjennom alle sidene i de tre modulene og bestå kursprøven til slutt i kurset. Nettkurset inneholder også flere refleksjonsoppgaver underveis. I tillegg til dette nettkurset anbefales det at du får en individuell tilpasset praktisk opplæring med tanke på den enkelte bruker du har ansvar for.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Det kreves ingen forkunnskaper, men det er en fordel om du har helsefaglig bakgrunn.

  Hvem har laget kurset?

  Kurset er laget i et samarbeid mellom tre nasjonale kompetansesentra og brukerrepresentanter. De nasjonale kompetansentra er:

  • Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH), Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen
  • Nevromuskulært kompetansesenter (NMK), Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
  • Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
  • Brukerrepresentanter fra Foreningen for muskelsyke (FFM)
  • E-helse- og IKT-avdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge


  Kursansvarlig

  • Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH), Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen