Emneoversikt

 • Ervervet hjerneskade

  Gå til Ervervet hjerneskade

  Hensikten med kurset

  Hovedfokus vil være traumatisk hjerneskade, men med mange emner som er relevante for hjerneslag og andre ervervede hjerneskader.

  Ervervet hjerneskade er 12 timers tverrfaglig grunnkurs.

  Hvem er kurset for?

  Målgruppen er kommuneansatte fra ulike faggrupper som jobber med mennesker med moderat og alvorlig ervervet hjerneskade.

  Hva vil jeg lære?

  Kurset gjennomgår følgende tema: 

  • Hjerneslag
  • Medisinering TBI
  • Tverrfaglig tilnærming i den første fasen
  • Redusert bevissthetsnivå
  • Kognitiv svikt etter hjerneslag
  • Frontale skader / reguleringsvansker
  • Ernæring og eliminasjon
  • Dysfagi / svelgvansker
  • Forebygging og behandling av kontrakturer
  • Leiring i seng
  • Oppfølging i kommunen
  • Landsforeningen for trafikkskadde
  • Pårørendes rolle
  • Rehabilitering i hjemmet
  • Gjennombeveging av arm
  • Epilepsi
  • Rehabilitering i hjemmet


  Gjennomføring

  Kurset er en samling med forelesninger.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  xxx

  Hvem har laget kurset?

  Kurset er utviklet av Sunnaas sykehus.