Emnevisning

 • Veien videre

  Gå til Veien videre

  Hensikten med nettstedet

  Rektor Svein Andersen, fra Trysil, ble rammet av hjerneslag. Han har filmatisert sin egen rehabilitering etter hjerneslaget. Dette nettstedet er en samling av videoer og en dokumentasjon på fremgangen Svein har oppnådd etter 11 år med regelmessig trening. 

  Han har benyttet sin livserfaring og fagkunnskap til å utvikle et mangfold av enkle treningsmetoder. Disse er oppfinnsomme, gjerne knyttet til hverdagens utfordringer. Dette er ingen direkte behandlingsoppskrift, men slagrammede som er i gang med trening, kan ha nytte av de ulike øvelsene som vises og bruke de som en form for idébank. Samtidig er dette en påminning om og aldri gi opp, en inspirasjon til å bruke egne ideer og erfaringer i rehabiliteringsprosessen. 

  Nettstedet er en åpen ressurs og kan brukes av alle uten å logge seg inn. De ulike øvelsene blir presentert med beskrivelser i form av tekst samt tale underveis. I tillegg til ideer for egentrening, finner du også klipp fra treningen Svein har blitt tilbudt via kommunefysioterapi og fysikalsk institutt i egen kommune.

  Dette kan være en nyttig informasjonskilde og tankevekker for rehabiliteringspersonell i alle kommuner. Trening nytter!


  Hvem er nettstedet for?

  Målgruppen er helsepersonell generelt, helsepersonell som jobber med slagrammede spesielt, og slagrammede selv med pårørende.


  Hvem har laget nettstedet?

  Kurset er laget av Svein Andersen i samarbeid med Sunnaas sykehus HF og Tynset kommune.

  Svein Andersen har i flere å holdt foredrag om rehabilitering etter hjerneslag. Han har blant annet forelest ved høgskolene i Hedmark, Oslo, Ålesund og Rogaland. Han har vært benyttet som foredragsholder på studiefag innen sykepleie, fysioterapi, samt videregående studie i rehabilitering.


  Materiell i kurset

  "Veien videre del 1" (2005) ble laget som en DVD med et medfølgende teksthefte, og ble i mange år solgt privat av Svein Andersen.

  DVD'en og tekstheftet er først og fremst rettet mot nye slagrammede. DVD'en har 3 hovedkapitler:

  Kommunefysioterapi  
  Fysikalsk institutt  
  Egentrening


  I tekstheftet omtales blant annet hjelpemidler som vises. Den korte tremanualen som benyttes i DVD'ene kan også kjøpes.

  Kontakt Svein Andersen på e-post: kaisa.svein@gmail.com
  eller adresse Østlia 15, 2420 Trysil

  I 2014 tok Svein Andersen en beslutning om å gjøre "Veien videre del 1" tilgjengelig for alle uten kostnader. DVD'en er derfor tilgjengelig i kursrommet nå, delt opp i fire små videosekvenser.
  Tekstheftet som fulgte med DVD'en kan lastes ned og skrives ut fra kurssidene.

  "Veien videre del 2" finnes kun som videofilmer her på denne siden og er også kostnadsfrie.
  Disse videofilmene er mer rettet mot personer som har trent en tid etter slaget,  og som idebank for helsepersonell.

  "Veien videre del 2" er finansiert med EXTRA-midler fra Helse- og rehabilitering, etter søknad via Afasiforbundet i Norge. Filmene er filmet av Inge Haugen. Klipping og tilrettelegging er gjort av Jonny Kjernmoen ved Multimediaservice og webstedet er tilrettelagt av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.