Emneoversikt

 • Medikamentregning

  Gå til Medikamentregning

  Hensikten med kurset

  I dette kurset kan du friske opp dine kunnskaper om medikamentregning.

  Hvem er kurset for?

  Hovedmålgruppen er sykepleiere, men kurset er også tilgjengelig for andre yrkesgrupper som ønsker å trene på medikamentregning.

  Hva vil jeg lære?

  Følgende hovedtema gjennomgås: 

  • Grunnleggende ferdigheter
  • Fortynning
  • Infusjoner

  Scenario til de ulike temaene følger. Du vil også få tilgang til ordbok med relevante ordforklaringer, gode råd og en samlet oversikt over eksempler på medikamentutregninger. 

  Gjennomføring

  Kurset er bygd opp ved hjelp av scenario og er praksisnært, slik at du møter pasienter som trenger medikamentell behandling. Du vil få tilgang til aktuell teori underveis. Det er nødvendig å ha tilgang til hjelpemidler som kalkulator, papir og blyant. Det anbefales at du leser teorien som er beskrevet i de tre hovedtema før du starter på problemløsningen i scenarioene.

  Hvis du ønsker kursbevis må du kontakte Sykehusapotek Nord HF for å melde deg på kurs i legemiddelhåndtering for sykepleiere, og ta en eksamen som en del av gjennomføringen. Medikamentregning inngår som en av modulene i kurset "Legemiddelhåndtering for sykepleiere".

  Hvem har laget kurset?

  Kurset er utviklet av Sykehusapotek Nord HF.

  Kursansvarlig

  Camilla Bjørnstad, farmasøyt, Sykehusapotek Nord HF

  Trine Iversen Aag, farmasøyt, Helgelandssykehuset HF, tidl. Sykehusapotek Nord HF