Emneoversikt

 • Legemiddelhåndtering

  Gå til Legemiddelhåndtering

  Hensikten med kurset

  Hensikten med kurset er å sikre at sykepleiere i spesialist- og kommunehelsetjenesten har tilstrekkelig teoretisk kompetanse til å utføre oppgaver innen legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte. Nye krav til sykepleiere i spesialisthelsetjenesten til å jevnlig kunne dokumentere sin kompetanse imøtekommes med dette nettbaserte kurset. Ved bestått kursprøve får deltakerne et godkjent kursbevis i hht forskriftene som dokumenterer kompetansen.

  Hvem er kurset for?

  Kurset er for sykepleiere i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Kurset er obligatorisk for sykepleiere på UNN HF. Andre helsearbeidere fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten vil også ha nytte av kurset.

  For påmelding bruk e-postadressen legemiddel.kurs@unn.no.

  Hva vil jeg lære?

  Faginnholdet er en generell innføring i legemiddelhåndtering, som kan fungere som repetisjonskurs for sykepleiere. Tema som gjennomgås:

  • Ansvar, plikter og rettigheter
  • Felleskatalogen
  • Medisinrom
  • Bruk av kurve/kardex
  • Begrepslære
  • Farmakokinetikk og -dynamikk
  • Legemiddelformer
  • Medikamentregning


  Gjennomføring 

  Kurset er nettbasert og kan gjennomføres uavhengig av tid og sted. Du trenger tilgang til pc og Internett. Du vil få anledning til å diskutere og utveksle erfaringer med andre kursdeltakere i diskusjonsforum. Lærestoffet presenteres gjennom tekst, bilder, film, eksempler, oppgaver og scenarioforløp. Vi anbefaler at du gjennomgår temaene i rekkefølgen de er satt opp i.

  Hvem har laget kurset?

  Faginnholdet er utviklet av Sykehusapotek Nord HF. Enkelte elementer i kurset er utviklet av Helse Vest.

  Kursansvarlig

  Margaret Aarag Antonsen, farmasøyt, Sykehusapotek Nord HF.