Emnevisning

 • Huntingtons sykdom

  Gå til Huntingtons sykdom

  Hensikten med kurset

  Personer med Huntingtons sykdom trenger i økende grad hjelp til dagligdagse aktiviteter som personlig hygiene, aktivisering og ernæring. De som har barn vil også trenge hjelp og støtte som omsorgspersoner.

  Dette kurset vil gi deg som fagperson kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den. Du kommer i kontakt med andre fagpersoner i samme situasjon, og rådgivere med spesiell kompetanse på feltet, for å utveksle erfaringer via nettet. 

  Hvem er kurset for?

  Målgruppen er fagpersoner i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten.

  Hva vil jeg lære?

  Kurset gjennomgår følgende tema: 

  • Diagnoserettet kunnskap
  • Kommunikasjon med pasienten
  • Ernæring
  • Dagliglivet
  • Barn og familie
  • Utfordringer ved endret atferd


  Gjennomføring

  Kurset er lagt opp på den måten at du leser fagtekst på kurssidene, diskuterer problemstillinger med de andre kursdeltakerne i diskusjonsforum og besvarer oppgaver underveis. 

  Kurset er godkjent av:

  • NSF (Norsk sykepleierforbund) som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 20 timer.
  • Fagforbundet som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere helsefagarbeidere og sykepleiere med 20 timer.
  • Norsk Fysioterapeutforbund med 20 timer som fysioterapispesifikk etterutdanning i NFFs spesialistordning. Kurset vil også telle til fornyet godkjenning for spesialister.
  • Norsk Ergoterapeutforbund med 20 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Allmennhelse, Psykisk helse og Somatisk helse.


  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Dette kurset passer både for deg som arbeider pasienter med Huntingtons sykdom og for deg som ikke har kunnskap om diagnosen fra før. 

  Hvem har laget kurset?

  Kurset er utviklet av Senter for sjeldne diagnoser, Oslo Universitetssykehus HF. 

  Kursansvarlig

  Synne Heivang, kursrådgiver, Senter for sjeldne diagnoser, Oslo Universitetssykehus HF.