Emneoversikt

 • Hjelp det klør

  Gå til Hjelp det klør

  Hensikten med kurset

  Hensikten med kurset er å gi innsikt i basale prinsipper innen allergilære hos pasienter med atopisk eksem. Deltakerne skal gjennom kurset forbedre sin kompetanse på behandling av atopisk eksem hos barn og voksne. 

  Hvem er kurset for?

  Kurset er beregnet for leger og sykepleiere i primærhelsetjenesten. Kurset kan også være av interesse for leger og sykepleiere på barne- og hudavdelinger.

  Kurset teller i videre-/etterutdanningen for allmennmedisin, barnesykdommer og hud og veneriske sykdommer samt til klinisk stige.

  Hva vil jeg lære?

  I tillegg til en grunnleggende del om atopisk eksem går kurset gjennom følgende tema:

  • kortisonbehandling
  • infeksjoner
  • allergier

  Sentralt står allergiutredning og tolking av testresultater. 


  Gjennomføring

  Hver modul går over to uker, og inneholder en multiple choice-del og en kasuistikk.

  Det legges særlig vekt på praktiske prosedyrer som demonstreres gjennom korte videoinnslag.

  Deltakerne vil få skriftlig tilbakemelding på spørsmål og kasuistikker, og inviteres samtidig til å stille spørsmål til fagansvarlig i diskusjonsforumet underveis.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Det forutsettes basal kunnskap om forekomst og diagnostisering av atopisk eksem. 

  Hvem har laget kurset?

  Thomas Schopf, Hudlege og forsker ved Nasjonalt senter for ehelseforskning, er kursansvarlig og står for innholdet i kurset.