Emnevisning

 • Barn og spiseforstyrrelser

  Gå til Barn og spiseforstyrrelser

  Hensikten med nettstedet 

  Gir tegnene du observerer grunn til bekymring, og hvordan skal du møte disse? Dette nettstedet vil gi deg svar på mange av spørsmålene du har. Og du vil forhåpentligvis få tips om hvordan du kan hjelpe barnet til å forstå hvilken situasjon det er kommet i. 

  Hvem er nettstedet for?

  Målgruppen for nettstedet er foreldre og andre berørte til barn og unge med spiseforstyrrelse.

  Hva vil jeg lære?

  Følgende tema gjennomgås:

  • Spiseforstyrrelser
  • Hvordan kjenne igjen spiseforstyrrelser?
  • Grunn til bekymring?
  • Hvem kan hjelpe?
  • Hvilken behandling virker?
  • "Nettvett" ved spiseforstyrrelser
  • Familien forteller

  Under hvert tema/kapittel finnes "Tips" og "Refleksjonsspørsmål" til hjelp i arbeidet med å bli frisk. I tillegg finnes en side for ofte stilte spørsmål og en ressursside for lenker og litteratur. 

  Hvem har laget nettstedet?

  Nettstedet er laget av Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, i samarbeid med Helsekompetanse (Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin).

  Fagansvarlig

  • Vibeke Stalsberg, leder, Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge.