Emneoversikt

 • DeVaVi

  Gå til DeVaVi

  Hensikten med nettstedet

  DeVaVi beskriver styrkingen av det akuttpsykiatriske tilbudet ved Senter for Psykisk Helse Sør-Troms (SPHST), Senter for Psykisk Helse Midt-Troms (SPHMT) og Senter for Psykisk Helse Ofoten (SPHO) i Avdeling Sør i Allmennpsykiatrisk klinikk, UNN. Det er etablert døgnkontinuerlig forvakt/telefonvakt som dekkes av ambulante team og telefonvakt på lokal døgnenhet, og felles bakvaktsordning der overlege er tilgjengelig via mobiltelefon og videokonferanse. Overlegene kan delta i direkte pasientkonsultasjoner via videosamtaler i samarbeid med ambulante team og døgnenheter.

  Nettstedet gir en detaljert innføring i rutiner og pasientforløp for akuttpsykiatriske tilbud på SPH-nivå med ambulante tjenester og mulighet for å legge inn på lokal døgnenhet. DeVaVi beskriver hvordan pasienter får mulighet for tilbud lokalt framfor å måtte få sitt akutt-tilbud i Tromsø.

  Hvem er nettstedet for?

  Helsearbeidere og legespesialister knyttet til Sentrene for Psykisk Helse (SPH) og kommunehelsetjeneste (legevakt) som sokner geografisk til de enkelte SPH'ene.

  Hva vil jeg lære?

  • Informasjon om det desentraliserte vaktsamarbeidet
  • Pasientforløpmodell
  • Opplæring i bruk av videokonferanse
  • Informasjon om jus, risiko og sikkerhet


  Hvem har laget kurset?

  Nettstedet er laget av Allmennpsykiatrisk klinikk, avdeling Sør, ved Universitetssykehuset Nord-Norge.