Emneoversikt

 • Eksemkompetanse

  Gå til Eksemkompetanse

  Hensikten med nettstedet

  Eksemkompetanse kan hjelpe deg som møter personer med atopisk eksem i ditt arbeide på sykehus eller i primærhelsetjenesten. Du vil få introduksjon i tema som immundempende medikamenter (calsineurinhemmere) og allergilære. 

  Hvem er nettstedet for?

  Innholdet er utviklet spesielt for helsearbeidere. Pasienter og andre interesserte uten helsefaglig bakgrunn anbefales å gå til eksemskolen.no.

  Hva vil jeg lære?

  Følgende tema gjennomgås:

  • Basiskunnskaper
  • Infeksjoner
  • Innleggelse på sykehus
  • Kortison
  • Miljøfaktorer og allergi

  Hvem har laget nettstedet?

  Nettstedet ble utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) i samarbeid med Barneavdelingen og Hudavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Oppdragsgiver og prosjekteier er Astma- og allergiforbundet (NAAF). Kurset er finansiert av prosjektmidler fra Helse og rehabilitering.

  Medisinskfaglig ansvarlig

  • Thomas G. Schopf, Hudlege og forsker ved Nasjonalt senter fore-helseforskning

  Annet