Emnevisning

 • Utviklingsrutiner Helse Nord IKT

  Gå til Utviklingsrutiner Helse Nord IKT

  Hensikten med kurset

  Å gi innsikt i metodikk og rutiner for systemutvikling i Helse Nord IKT sine LIS-løsninger.

  Hvem er kurset for?

  Systemutviklere, både innleide ressurser og egne ansatte.

  Hva vil jeg lære?

  Følgende tema gjennomgås:

  • Dokumentinformasjon
  • Organisering av metadata-struktur/foldere
  • Utviklingsmiljø og rutiner
  • Bruk av versjonskontroll: Subversion og Tortoise
  • Dokumentering
  • Best practice for ETL-jobber
  • Peer review
  • Kontroll og validering
  • Appendiks

  Gjennomføring

  Kurset anbefales gjennomført i kronologisk rekkefølge.

  Hvem har laget kurset?

  Helse Nord IKT