Emnevisning

 • Fagnettverk om seksualitet og funksjonsnedsettelse

  Gå til Fagnettverk om seksualitet og funksjonsnedsettelse

  Hensikten

  Seksualitet handler om basale menneskelige behov som lengsel etter kontakt, intimitet, nytelse, ømhet og kjærlighet. Alle mennesker, også de som har en funksjonsnedsettelse eller en utviklingshemming, har rett på seksualitet. Mange trenger derimot å tilegne seg kunnskap mer tilrettelagt enn andre, for å få et godt og trygt seksualliv. 

  I dette fagnettet kan fagpersoner oppdatere seg på temaet og dele erfaringer. 

  Tema som belyses:

  • Seksualitet
  • Seksuell utvikling
  • Hvordan kommunisere om seksualitet
  • Seksuelle overgrep

  Hvem er fagnettet for?

  Målgruppen er habiliteringstjenestene i Helse Nord som jobber med seksualitet. 

  Hvordan bruker jeg fagnettet?

  Fagnettet er en nettbasert møteplass hvor deltakere i nettverket kan: 

  • utveksle erfaringer og diskutere faglige problemstillinger i diskusjonsforum
  • innhente informasjon og oppdatere fagkunnskap
  • dele dokumenter, artikler og linker til andre nettsteder.

  Ansvarlig

  Hege Nilsen, Habiliteringsteamet for voksne, Nordlandssykehuset