Emneoversikt

 • ReHab i Nord

  Gå til ReHab i Nord

  Hensikten med nettstedet

  Dette er en felles kompetanseportal for fagområdene reahabilitering og habilitering. Fagfolk fra spesialist- og kommunehelsetjensten er med på å utvikle møteplassen for samhandling og kompetansebygging.

  Hvem er nettstedet for?

  Målgruppen er alle som er interessert i rehabilitering og habilitering.

  Hvem har laget nettstedet?

  Rehabiliteringsklinikkens forskning- og fagutviklingsenhet, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN HF).

  Nettstedansvarlig

  Hans Kristian Høgås, spesialkonsulent, UNN HF.