Emneoversikt

 • Geriatrinettverket i Nord-Norge

  Gå til Geriatrinettverket i Nord-Norge

  Hensikten

  De geriatriske fagmiljøene innen sykehus- og kommunehelsesektoren i Nord-Norge er relativt små. For å styrke geriatrien som fagområde er det etablert et geriatrinettverk i regionen. Årlig arrangeres det nettverkssamlinger og kompetanseprogram. Mellom samlingene kan nettverket finne aktuelt fagstoff og utveksle erfaringer i dette elektroniske fagnettverket.

  Hvem er fagnettet for?

  Målgruppen er ansatte innen de geriatriske fagmiljøene på sykehusene og innen kommunehelsetjenesten i Nord-Norge.

  Hvordan bruker jeg fagnettet?

  Et fagnett er en felles møteplass innenfor et spesielt fagområde. I dette fagnettet kan du blant annet:

  • innhente kontaktinformasjon til geriatriske fagmiljø i Helse Nord
  • få informasjon om aktuelle kurs og konferanser
  • få informasjon om utviklingsprosjekt og forskning
  • få kunnskap om geriatriske prosedyrer
  • innhente undervisningsmateriale fra konferanser og kompetanseprogram
  • utveksle erfaringer og diskutere tema med andre fagfolk
  • dele relevant materiale


  Ansvarlig

  • Inger-Lise O. Høgtun, regional rådgiver i geriatri, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF.