Emneoversikt

 • Introkurset

  Gå til Introkurset

  Hensikten med kurset

  Gi deltakeren en første innføring i Statens helsetilsyns og fylkesmennenes ulike roller og oppgaver som tilsyns- og klageorgan på områdene barnevern, sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester.

  Hvem er kurset for?

  • Ansatte hos fylkesmennene og i Statens helsetilsyn som arbeider med tilsyn og klagesaker på tjenesteområdene.
  • Deler av Introkurset kan være aktuelt for innleide fagrevisorer eller andre som skal delta i ulike deler av en tilsynsprosess innenfor våre tilsynsområder.


  Hva vil jeg lære?

  Kursdeltakeren skal utvikle grunnleggende kunnskaper om:

  • forvaltningsarbeid og utøvelse av statlig myndighet,
  • rollen som tilsyns- og klageorgan,
  • lovene som ligger til grunn for tilsynsvirksomheten og klagesaksbehandlingen,
  • hovedelementene i gjennomføring av tilsyn og behandling av tilsynssaker,
  • hovedelementene i behandling av rettighetsklager,
  • brukerinvolvering i tilsyn og klagesaker.

  ​For at kunnskapen fra Introkurset skal omdannes til ferdigheter og generell kompetanse, er det en forutsetning at kursets ulike refleksjonsoppgaver diskuteres med erfarne kollegaer og at det følges opp i praktisk arbeid.

  Gjennomføring

  • For å ta kurset, må deltaker meldes på av sin leder.
  • Introkurset bør gjennomføres snarest mulig etter ansettelse.
  • Ingen forkunnskaper eller forberedelser er nødvendig.
  • Avdelingsleder skal gi kursdeltaker elektronisk adgang til kurset, og skal legge til rette for og godkjenne gjennomføringen av kurset.
  • Oppgaver underveis skal diskuteres med en erfaren kollega, og dette må dokumenteres i kurset.
  • Kurset består av seks tematiske kapitler som anbefales gjennomført i den rekkefølge kurset er bygget opp.
  • Noen avgrensede deler av kurset krever tilgang til Helsetilsynets intranett, Losen.
  • I noen kapitler er det lenker til fordypning. Dette er ikke pensum.
  • Kurset krever 2-3 arbeidsdagers innsats.
  • Introkurset må være gjennomført før man kan delta på Basiskurset, som er neste kurstilbud i Tilsynsskolen.


  Hvem har laget kurset?

  Statens helsetilsyn