Emnevisning

 • Grunnleggende demensomsorg

  Gå til Grunnleggende demensomsorg

  Hensikten med kurset

  Sikre at  ansatte som i sitt arbeid kommer i kontakt med personer med demens og deres pårørende, har kunnskap om demenssykdom, og kan ta hensyn til dette ved utøvelse av pleie- og omsorgstjenester. Kurset kan benyttes som en del av grunnopplæringen ved nyansettelser og i opplæringen av vikarer.

  Hvem er kurset for?

  Ansatte uten tidligere erfaring eller faglig kompetanse om demens i kommunale helse- og omsorgstjenester som sykehjem og hjemmetjeneste. Kurset er også aktuelt som opplæring for hjemmehjelpere og renholdere i helseinstitusjon.

  Hva vil jeg lære?

  Kunnskapsmål
  • Vite hva demens er og vanlige symptomer ved sykdommen
  • Kunne grunnleggende prinsipper for kommunikasjon med personer med demens
  • Ha grunnleggende kunnskap om regler som gjelder dersom personen ikke vil motta hjelp

  Ferdighetsmål
  • Kunne kommunisere med personer med demens slik at personens ressurser tas i bruk
  • Kunne tilrettelegge hjelp til stell og ernæring for personer med demens
  • Benytte tillitsskapende tiltak slik at samhandling kan skje uten tvang

  Holdningsmål
  • Vise respekt for personer med demens
  • Sikre brukermedvirkning og at personens egne ressurser tas i bruk


  Hvem har laget kurset?

  Dette kurset har blitt til gjennom et samarbeid mellom kommunene Tønsberg og Nøtterøy. Prosjektet har vært mulig å realisere ved hjelp av midler tildelt fra Fylkesmannen i Vestfold over Kompetanseløftet 2015.

  Kursansvarlig
  • Renate Solstad, Rådgiver Helse og omsorg, Nøtterøy kommune