Emnevisning

 • Medfødt døvblindhet

  Gå til Medfødt døvblindhet

  Hensikten med kurset

  Nettkurset skal bidra til å styrke kompetansen hos lokale tjenesteytere og i andre deler av spesialisthelsetjenesten, slik at brukere får tilbud som medfører gode livs-, lærings- og utviklingsvilkår. Ett av våre resultatmål er økt kompetanse om konsekvenser av døvblindhet og om behov for tilrettelegging for brukere av tjenesten.

  Hvem er kurset for?

  Primær målgruppe: 

  • Ansatte som jobber med personer med medfødt døvblindhet på én eller annen måte. Det vil si primært helsearbeidere og pedagoger i kommunale tjenester.

  Sekundær målgruppe:

  • Beslutningstakere – ledere og sentralt ansatte som er økonomisk og helsefaglig ansvarlige.
  • Andre interesserte; pårørende, venner og annen familie. Andre fagpersoner som er i kontakt med personer med medfødt døvblindhet.

  Hva vil jeg lære?

  • Kursdeltakerne skal ha en grunnleggende kompetanse om hva som kjennetegner døvblindhet. De skal også ha kjennskap til tilpasning og tilrettelegging av det sosiale og fysiske miljøet ut fra et aktivitets- og delaktighetsperspektiv.

  • Kursdeltakerne skal ha kompetanse om de ulike sansene og hvordan de samspiller og påvirker hverandre. De skal også ha en grunnleggende kompetanse på sansenes funksjon slik at individuell tilpasning kan gjøres ut fra situasjonen.

  Gjennomføring

  Dette er et nettbasert kurs som hovedsaklig består av videoforelesninger. Kurset krever ingen pålogging. Etter gjennomføring kan du ta en kursprøve.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Ingen 

  Hvem har laget kurset?

  Prosjektleder: Trine Seljeseth, NKDB
  Samarbeidspartner: Helsekompetanse

  Kursansvarlig