Emnevisning

 • Forskrivning av vanedannende medisiner

  Gå til Forskrivning av vanedannende medisiner

  Hensikten med kurset

  Å øke kompetansen om når man skal starte, når man skal unngå og når man skal avslutte behandling med vanedannende legemidler.

  Hvem er kurset for?

  Først og fremst allmennleger, men alle helsearbeidere fra både spesialist- og primærhelsetjenesten vil ha nytte av kurset.

  Hva vil jeg lære?

  Kurset består av syv enkeltkapitler med praksisnære og reelle dilemmaer knyttet til forskrivning av vanedannende medikamenter. Kurset bygger på Helsedirektoratets Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler (legg inn lenke), men også annen anerkjent faglig kunnskap innen farmakologi og klinisk praksis.
  Kurset er bygd opp rundt ulike pasienteksempler med videoer, tekst, bilder, animasjoner og lenker. Det gis rom for egen refleksjon, men kurset inneholder også videoer hvor eksperter innen feltene har reflektert over dilemmaet.
   

  Gjennomføring

  • Kurset kan gjennomføres som rent e-læringskurs
  • Kurset er delt inn i syv enkeltkapitler, med tilhørende delprøver
  • Hvert enkeltkapittel innledes med video av et praksisnært dilemma med tilhørende fagstoff knyttet til dilemmaet
  • Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforening. Kurset er derfor tilrettelagt for å oppnå kursbevis
  • Det tar 4-7 timer å gjennomføre kurset
    

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Kurset er spesielt beregnet på allmennleger, men alle helsearbeidere fra både spesialist- og primærhelsetjenesten vil ha nytte av kurset.

  Hvem har laget kurset?

  Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)

  Kursansvarlig

  • Ansvarlig redaktør for faglig innhold i kurset er Lars Lien, direktør ved N-ROP. Faglig innhold er utviklet av Jørgen G. Bramness, Harald Sundby, Christian Steenfeldt-Foss og Lars Lien