Emneoversikt

 • Kropp, identitet og seksualitet

  Gå til Kropp, identitet og seksualitet

  Hensikten med nettstedet

  Gi ungdommer med forståelsesvansker veiledning og tilrettelagt opplæring omkring temaene kropp, identitet og seksualitet. Målsettingen er å bidra til at flere får oppfylt sin rett til opplæring på eget nivå, ut fra egne forutsetninger. Kurset skal bidra til at målgruppen utvikler en bedre identitet og et positivt og bra seksualliv, samt til at overgrep og uønskede svangerskap forhindres.

  Kropp, identitet og seksualitet kan brukes:

  • i opplæring, veiledning og i samtaler om temaet kropp, identitet og seksualitet,
  • som et undervisningsmateriell for ungdom med lett utviklingshemming og/eller med kognitive vansker. Det kan også brukes av andre med og uten funksjonsnedsettelser,
  • til undervisning og veiledning i skoler, habiliteringstjenester, helsestasjoner og andre som er engasjert i undervisning og veiledning til mennesker med funksjonsnedsettelser.

  Hvem er nettstedet for?

  Målgruppa er ungdommer med forståelsesvansker, men på nettstedet er det både kursmateriell som skal veilede kursholder og sider (med bidler og filmer) som skal brukes direkte mot målgruppa.

  Hvem har laget nettstedet?

  Kropp, identitet og seksualitet ble laget av Habiliteringsteamet for voksne ved Nordlandssykehuset i et samarbeid med Helsedirektoratet fra 2005. Materialet har vært og blir distribuert som CD og perm. Den nettbaserte utgaven er laget av Habiliteringsteamet for voksne ved Nordlandssykehuset i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, seksjon Helsekompetanse, og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

  Fagansvarlig

  • Heidi Karoline Lappegård
   Psykiatrisk sykepleier/familieterapeut
   Nordlandssykehuset Bodø.
    
  • Hege Nilsen
   Klinisk vernepleier/sexologisk rådgiver
   Nordlandssykehuset Bodø.