Emneoversikt

 • Utviklingshemning og oral helse

  Gå til Utviklingshemning og oral helse

  Hensikten med kurset

  Behandlingssituasjoner der personer med utviklingshemning er pasienter kan i mange tilfeller stille store krav til helsepersonell, langt utover det orale fagfeltet. I dette kurset presenteres det noen verktøy som kan gjøre deltakerne bedre i stand til å legge forholdene til rette for pasientene. I tillegg er det en generell innføring i noen diagnoser innen fagområdet.

  Informasjonen skal gi en tverrfaglig og helhetlig innføring i utvalgte temaer knyttet til utviklingshemning og oral helse. Kunnskap, ferdigheter og gode holdninger er stikkord. 

  Hvem er kurset for?

  Målgruppen er helsepersonell som arbeider med personer med utviklingshemning, først og fremst innen det orale fagfelt.

  Hva vil jeg lære?

  Følgende tema gjennomgås: 

  • Møte med pasienten
  • Kommunikasjon
  • Autisme
  • Down syndrom
  • Epilepsi
  • Fragilt X-syndrom
  • Tuberøs sklerose
  • Williams syndrom
  • Dysmorfologi
  • Odontologiske aspekter
  • Barn og mat
  • Fysisk aktivitet
  • Pasientrettigheter


  Gjennomføring

  Informasjonen er lagt opp som en kombinasjon av fagstoff og lenker til eksterne ressurser på nett.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Kurset krever ingen forkunnskaper

  Hvem har laget kurset?

  Kurset er utviklet av Lovisenberg Diakonale Sykehus.