Emneoversikt

 • Banner

  VI HAR EN TEKNISK FEIL, OG LÆRINGSINNHOLDET TIL STØ KURS ER IKKE TILGJENGELIG PER JUNI. VI JOBBER MED Å RETTE DENNE FEILEN

  Kurset består av læringsinnhold og en kursprøve som gir kursbevis.
  Læringsinnholdet er også en nettportal som kan brukes som et oppslagsverk for lett å få svar på det du lurer på. Læringsinnholdet er tilgjengelig UTEN pålogging.

  For å få tilgang til kursprøven må du være pålogget og påmeldt slik at systemet gjenkjenner deg.

  For å få kursbevis må du gjennomføre en avsluttende prøve. For studenter som trenger utvidet bekreftelse av RVTS Nord om at kurset er bestått så må kursbevis sendes til: rvts@unn.no


  Hensikten med kurset

  Å heve kompetansen for hva traumer er og hvordan disse kan avdekkes og behandles.

  Hvem er kurset for?

  Behandlere og miljøpersonell i spesialisthelsetjenesten, med særlig vekt på psykisk helsevern for voksne. Men alle innen helse- og sosialsektoren kan ha nytte av kurset.

  Hva vil jeg lære?

  Kurset er delt inn i tre hoveddeler:

  1. Fellesdelen tar for seg grunnleggende kompetanse om traumer og bidrar til at de som jobber med traumer i spesialisthelsetjenesten får et felles teoretisk grunnlag.
  2. I modulen for behandlere er kartlegging av traumer og faseorientert behandling sentrale temaer.
  3. I modulen for miljøpersonell er innholdet spesielt tilpasset miljøterapeutisk arbeide.

  I alle modulene møter man både brukere og fagpersoner som deler av sin erfaring og kompetanse.

  Gjennomføring

  • Kurset kan gjennomføres som rent e-læringskurs eller (for Nord-Norge) som en kombinasjon av e-læring og samlingsbasert undervisning.
  • Som rent e-læringskurs er det beregnet å bruke ca. 12 timer å gjennomføre fellesdelen, 18 timer på behandlerdelen og 12 timer på miljøpersonelldelen, alle inkludert arbeid med spørsmålene i kurset.
  • Kurset er godkjent av Norsk psykologforening, Norsk ergoterapeutforbund, Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund. Kurset er derfor tilrettelagt for å oppnå kursbevis.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Kurset er spesielt beregnet på behandlere og miljøpersonell i spesialisthelsetjenesten og krever grunnleggende helsefaglig kompetanse basert på den enkelte yrkesgruppe.

  Hvem har laget kurset?

  RVTS Nord (Regionalt resurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Nord)

  Kursansvarlig

  • Ansvarlig redaktør for faglig innhold i kurset er Elin Hartvigsen, leder RVTS Nord. Prosjektledere - Christy Benedict Edwardsen og Christian Eidissen Myrland, RVTS Nord         

  Banner