Emneoversikt

 • Nettkurs om langtids mekanisk ventilasjon

  Pust er et nettsted/kurs som skal sørge for bedre opplæring for brukere av LTMV gjennom et tilgjengelig, brukervennlig og standardisert, men individuelt tilpasset nettkurs.

  Målgruppe for kurset er brukere, assistenter, familie og helsepersonell som arbeider i kommune- og spesialisthelsetjenesten som har liten erfaring med brukere med pustemaskin.

  Kurset handler om mer enn bare pustemaskiner. Kurset handler også om det å vokse opp og leve med en sjelden diagnose, om helhetlig ivaretakelse og brukerstyring av egen hverdag. Er du bruker av LTMV, vil du i tillegg få en individuell tilpasset praktisk opplæring.

  Nettkurset inneholder flere refleksjonsoppgaver underveis. I tillegg til dette nettkurset anbefales det at du får en individuell tilpasset praktisk opplæring med tanke på den enkelte bruker du har ansvar for.

           

  Læringsinnhold

  Læringsinnholdet består av tre moduler: "Å leve med", "Å puste med" og "Å samarbeide med".

  Det er bygd opp av filmer, animasjoner, bilder, tekst og lenker, og med brukernes fortellinger om hvordan en kan leve et godt liv med pustehjelp.

  Påmelding

  For å få tilgang til kursprøven må du være pålogget med en gratis Helsekompetanse-konto og påmeldt slik at systemet gjenkjenner deg.

  Kursprøve

  For å få utstedt kursbevis må du bestå kursprøven til slutt i kurset. 

  Kursbevis

  Når du har bestått kursprøven, gå hit for å få utstedt et kursbevis. Det blir sendt til din registrerte e-postadresse.