Emneoversikt  • Denne nettsiden vil gi deg generell informasjon og opplæring i arbeidet med individuell plan (IP).

    Hovedformålet med endringen er å gi mulighet for å avlaste helsetjenesten. Dette må legges til grunn i hvordan bestemmelsene skal forstås. I utgangspunktet bør tjenestene drive ordinært så lenge det er mulig kapasitetsmessig. De overordnede føringene om å ivareta de mest sårbare gruppene, slik at de ikke i tillegg til å få et redusert tilbud også mister viktige kontaktpersoner i tjenestene, er også sentrale hensyn. At det ikke foreligger en rett til å få utarbeidet individuell plan så lenge forskriften gjelder, betyr ikke at eksisterende planer skal opphøre. Men planarbeidet kan, i likhet med annen aktivitet i tjenestene, prioriteres ned ved behov der det vurderes forsvarlig. Oppdatering av plan og møtevirksomhet knyttet til denne kan være eksempler på oppgaver som prioriteres ned. Det samme gjelder planlagte tiltak som det er forsvarlig å sette på vent. Det må gjøres individuelle vurderinger opp mot den enkeltes behov.

    Informasjonen er beregnet til alle, både til deg som ønsker en plan, eier en plan, er deltagere i en plan eller til de som trenger informasjon om ordningen.