Emneoversikt

 • Vi digitaliserer kompetanse!


  Om seksjonen

  Helsekompetanse er en seksjon på E-helse og IKT-avdelinga ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), med ansvar for helseforetakets arbeid med digital læring.

  Vi arbeider med:

  • pedagogisk rådgivning for å utvikle læringsopplegg der digitale læringsformer inngår
  • bistand til å utvikle digitale læringsressurser, nettsteder og kurs for helsepersonell, pasienter og pårørende
  • forvaltning av nettbaserte læringsplattformer for UNN (helsekompetanse.no) og Helse Nord (regional læringsplattform Campus)

  • Vi har også komplementær kompetanse innen prosjektledelse, tjenestedesign, grafisk design/illustrasjon, og film/foto.

   De fleste av våre oppdrag er for UNN/Helse Nord, men vi gjennomfører også utviklingsoppdrag for eksterne oppdragsgivere i helsesektoren.


  Om dette nettstedet

  Dette er en digital læringsplattform der Helsekompetanse tilgjengeliggjør kurs og nettsteder som er utviklet i samarbeid med organisasjoner som er faglig ansvarlig. Spørsmål om det faglige innholdet i disse kursene må rettes til organisasjonen som eier dem.

  • Ansatte

   Linn Eidem

   • Konstituert seksjonsleder for Helsekompetanse
   • Pedagogisk rådgiver
   • Regional koordinator for digital læring i Helse Nord
   • E-post: linn.eidem@unn.no


   Magnus Engeset

   • Rådgiver/Prosjektleder for prosjekter innen e-helse og digital læring
   • Innovasjonsteamet i UNN
   • E-post: magnus.engeset@unn.no


   Roger Skog

   • Rådgiver/Prosjektleder for prosjekter innen e-helse og digital læring
   • E-post: roger.skog2@unn.no


   Liv Finjord

   • Rådgiver opplæring i kliniske systemer
   • Opplæringsansvarlig i prosjekt for innføring av elektronisk kurve i UNN
   • E-post: liv.finjord@unn.no


   Jeanette Aslaksen

   • Rådgiver digital læring
   • E-post: jeanette.aslaksen@unn.no


   Helene Wiik

   • Rådgiver kompetanseutvikling og digital læring
   • Ansvarlig for lokal forvaltning av Kompetansemodulen i UNN
   • Koordinator for digital læring i UNN
   • E-post: helene.wiik@unn.no

   Zoltan Tot

   • Rådgiver/Tjenestedesigner/Kursutvikler
   • Film/fotoansvarlig
   • E-post: zoltan.tot@unn.no


   Christina Grytå

   • Spesialkonsulent/Tjenestedesigner/Kursutvikler
   • Grafisk designer og illustratør
   • Web-redaktør/Sosiale medier-ansvarlig
   • E-post: christina.gryta@unn.no