Emneoversikt

  • Spillsnakk.no

    Spillsnakk.no gir anonym og gratis veiledning i hvordan en kan kontrollere problematisk spilling (data- eller pengespill). Nettstedet gir blant annet mulighet til å chatte gratis og anonymt med behandlere på Universitetssykehuset Nord-Norge.


    Gå til Spillsnakk.no