Emnevisning

 • Mat og trivsel

  Gå til Mat og trivsel

  Hensikten med kurset

  I kurset vektlegges det hvordan man kan hjelpe personer med utviklingshemning til en god helse ved å spise sunt og bevege seg mye. Det er fokus på råd for å forebygge overvektsproblematikk da dette er svært vanlig for mennesker med utviklingshemning.

  Hvem er kurset for?

  Dette kurset er beregnet på støttepersoner/hjelpere for mennesker med utviklingshemning; fra foreldre og annen familie til lærere og assistenter, avlastere og støttekontakter, tjenesteytere i boliger, ansatte i arbeidsmarkedsbedrifter, ansatte på dagaktivitetstilbud og andre som arbeider med mennesker med utviklingshemning. Kurset er ikke minst viktig for ledelsen i miljøarbeidertjenesten med tanke på prioriteringer i arbeidet for brukerne.

  Hvem har laget kurset?

  Kurset er ett av to kurs utviklet av Karde AS i prosjektet «Mat og trivsel» med hovedfinansiering fra ExtraStiftelsen.

  Kursansvarlig

  • Gro Marit Rødevand, Karde