Emnevisning

 • Lindring ved kronisk sykdom

  Gå til Lindring ved kronisk sykdom

  Hensikten med kurset

  Hovedmålet med kurset er å øke kompetansen til helsepersonell i lindring og omsorg for pasienter med kronisk uhelbredelige lidelser, f.eks. hjerte- og lungesykdommer, og deres pårørende.

  Hvem er kurset for?

  Helsepersonell i primærhelsetjenesten som jobber med kronisk syke.

  Hva vil jeg lære?

  • Du vil kunne jobbe mer bevisst rundt pasienten som ikke kan bli frisk.
  • Få grunnkunnskap om denne pasientgruppen.
  • Du vil få bedre forståelse for forventninger fra pasienten, pårørende og spesialister på sykehuset.

  Gjennomføring

  Vi anbefaler å gjennomføre kurset i tverrfaglige grupper på 15 til 30 personer. Gruppen kan deles i mindre grupper for gruppeoppgaver og diskusjon. Kurset kan også tas individuelt. Tidsbruk ved gjennomføring i grupper er beregnet til 2,5 til 3 timer pr modul (5 til 6 timer på hele kurset). Kurset kan tas med eller uten kursbevis etter endt kurs. De som vil ha kursbevis, avslutter kurset med en individuell kursprøve.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Du bør være sykepleier eller helsefagarbeider for å ha utbytte av kurset.

  Hvem har laget kurset?

  Fosen Helse IKS

  Kursansvarlig

  Merike Pallas, Kreftkoordinator, Fosen Helse IKS