Emnevisning

 • Medisinskteknisk utstyr – Fosen

  Gå til Medisinskteknisk utstyr

  Hensikten med kurset

  Kommunesektoren ser et stort behov for opplæring i bruk av medisinskteknisk utstyr. Behovet har blitt sterkere etter at kommunene, i henhold til Samhandlingsreformen, skal overta oppgaver som tidligere ble utført i spesialisthelsetjenesten. For å kvalitetssikre god kunnskap og praksis ønsker vi å sertifisere helsepersonell til denne type oppgaver. Myndighetene har lovpålagte krav til faglig forsvarlighet både for arbeidsgiver og helsepersonells yrkesutøvelse. 

  Hvem er kurset for?

  Helsepersonell i Fosen-kommunene som håndterer medisinsk teknisk utstyr.

  Hva vil jeg lære?

  Kunnskap om ulike typer medisinskteknisk utstyr.

  Gjennomføring

  • Vi anbefaler individuell gjennomføring, på enten mobil, pc eller nettbrett.
  • PC med lyd anbefales.


  Hvem har laget kurset?

  Helse Fosen IKS

  Kursansvarlig

  • Kursenes innhold er utarbeidet av Solveig Marøy, sykepleier ved Fosen DMS. Innholdet er kvalitetssikret og godkjent av leverandører av utstyret.