Emnevisning

 • Når krisen rammer

  Gå til Når krisen rammer

  Hensikten med kurset

  Etter terrorhandlingen 22. juli 2011, ble det klart at det var behov for en bedre kriseberedskap i mange av landets kommuner. Dette kurset skal gi deg som er medlem i et kommunalt kriseteam relevant og oppdatert kunnskap, slik at du opplever trygghet og kompetanse i møte med berørte og etterlatte etter kriser, ulykker og katastrofer.

  Hvem er kurset for?

  Målgruppen for kurset er psykososiale kriseteam i alle kommuner i Norge. Kurset er åpent for alle interesserte. 

  Hva vil jeg lære?

  Følgende tema gjennomgås i kurset: 

  • Hendelser og reaksjoner
  • Oppfølging
  • Psykososiale kriseteam
  • Å bli berørt som hjelper

  Kurset bygger på to veiledere utgitt av Helsedirektoratet:

  • Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer
  • ETTER SELVMORDET - Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

  Kurset inneholder også omfattende fordypningslitteratur og lenker til relevante nettsteder.

  Gjennomføring

  Kurset er nettbasert og kan gjennomføres når man ønsker det. Kurset kan gjennomføres sammenhengende, eller det kan deles opp.

  PC med tilgang til internett er nødvendig. Deler av kursinnholdet er videoopptak av intervjuer. Det er derfor viktig at PC er utstyrt med lyd.

  Kurset inneholder tester som gir kursbevis ved bestått test. For å kunne ta testene kreves det pålogging med brukernavn og passord. Følg anvisningen i testene for å opprette brukernavn og passord.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper. 

  Hvem har laget kurset?

  Kurset er utviklet av Regionalt resurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Nord-Norge (RVTS Nord) i samarbeid med fagpersoner ved de øvrige RVTS-enhetene i Norge og ble lansert juni 2012.
  Kursinnholdet er revidert og relansert mars 2017.

  Kursansvarlig

  Hans Lander, prosjektleder, RVTS Nord.