Emnevisning

 • Generelt

  Gå til Tenkerommet


  Hensikten med videobanken

  I Tenkerommet finner du en videobank med over 250 korte videoinnslag om personer med utviklingshemning. Videobanken er den del av kompetanseportalen "Mangfold og muligheter".

  Filmene har innhold som supplerer e-læringskursene i portalen. Tema er alt fra bolig, skole, arbeid, fritid, inkludering og mestring og annet som opptar personene i hverdagen. 

  Hvem er kurset for?

  Målgruppen er personer som arbeider for mennesker med utviklingshemning.

  Hvordan bruke videobanken?

  Hva er din arbeidsplass opptatt av? Er det tema du ønsker å ta opp med dine kollegaer? Ønsker du å bruke video i undervisning? I videobanken kan du lete opp videoer, som du kan bruke i opplæring eller som grunnlag for diskusjon på din arbeidsplass.

  Hver video har forslag til spørsmål man kan diskutere. Disse kan brukes som utgangspunkt for en diskusjon. For å gjøre videoen enda mer relevant kan du sette opp spørsmål og problemstillinger knyttet opp mot personer du møter i din egen arbeidshverdag. 

  Hvem har laget videobanken?

  Videobanken er utviklet av Stiftelsen SOR.

  Ansvarlig

  Jarle Eknes, daglig leder, Stiftelsen SOR.