Emnevisning

 • Diabetes Fosen

  Gå til Diabetes Fosen

  Hensikten med kurset

  Etter gjennomført kurs skal du ha kunnskaper om diabetes, og beherske grunnleggende prinsipper som sikrer riktig behandling av personer med diabetes. 

  Målet er å heve kunnskapsnivået hos helsepersonell for å skape større interesse og forståelse for fagfeltet, i tillegg til økt motivasjon og mestring i arbeidet. Dette skal bidra til kvalitet på tjenesten og trygghet i hverdagen, både for helsepersonell og bruker/pasient. 

  Hvem er kurset for?

  Målgruppen er hovedsaklig helsearbeidere som arbeider med mennesker med diabetes. Diabetikere og pårørende kan også ha god nytte av programmet.

  Hva vil jeg lære?

  Følgende tema gjennomgås:

  • Sykdomslære
  • Diabetesbehandling
  • Kost og fysisk aktivitet
  • Akuttiltak

  Gjennomføring

  Vi anbefaler at kommuner som tar i bruk tilbudet setter i gang grupper på 5-7 ansatte. Det anbefales 2 gruppesamlinger.

  Nødvendige fasiliteter må legges til rette for gruppene:

  • PC med tilgang til Internett (husk lyd)
  • TV-skjerm eller projektor

  Anbefalt metode:

  • Deltakerne starter programmet med en felles samling (sikre at alle kommer greit i gang, reflektere rundt temaet)
  • Deltakerne i gruppen gjennomfører programmet hver for seg med en avsluttende test. 
  • Deltakerne avslutter programmet med en felles samling for refleksjon over innholdet og hvordan dette kan tas i bruk i egen avdeling.

  Relevant litteratur til fordypning er samlet i en egen ressursside.

  Hvem har laget kurset?

  Kurset er utviklet i et samarbeid mellom:

  • Folkehelse Fosen
  • Diabetesforbundet
  • Diabetessykepleier
  • Fotterapeut
  • Fosen Helsekompetanse og
  • Helsekompetanse

  Fagansvarlig

  Sissel Hyllmark, diabetessykepleier, Diabeteshjelpen, tlf: 91 88 91 86