Emnevisning

 • Generelt

  Gå til Ingen hemmeligheter

  Hensikten med kurset 

  I dette kurset kan du som fagperson få en bevissthet rundt hvordan du kan forebygge seksuelle overgrep, og hvordan man kan opparbeide seg rutiner og hjelpetiltak. "Ingen hemmeligheter" er ett av flere kurs i portalen "Mangfold og muligheter", som alle handler om personer med utviklingshemning. 

  Hvem er kurset for?

  Personer som arbeider for personer med utviklingshemning.

  Hva vil jeg lære?

  Følgende tema gjennomgås: 

  • Seksuelle overgrep
  • Subjektive overgrep
  • Objektive (juridiske) overgrep
  • Sårbarhet, forekomst og risiko
  • Holdninger
  • Forebygging
  • Skadevirkninger
  • Symptomer på overgrep
  • Atferdsforandringer
  • Fortellinger
  • Symbolsk (tegning, lek)
  • Handlingsbasert
  • Håndtering av overgrep
  • Troverdighet
  • Anmeldelse
  • Ivaretakelse - oppfølging

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å ta dette kurset.

  Hvem har laget kurset?

  Kurset er utviklet av Stiftelsen SOR (Samordningsrådet for mennesker med utviklingshemning).