Emnevisning

 • Generelt

  Gå til Autismespekter-forstyrrelse


  Hensikten med kurset

  Bidra med kunnskap som fører til høy kvalitet i miljøarbeid for personer med autismespekterforstyrrelse og utviklingshemming.

  Hvem er kurset for?

  Tjenesteytere som jobber for personer med autismespekterforstyrrelse / utviklingshemming

  Hva vil jeg lære?

  Du vil få forståelse av hvordan autismespekterforstyrrelse påvirker hverdagslig fungering, og lære hvordan vi gjennom tilrettelegging av miljøbetingelser kan bidra til størst mulig mestring.

  Gjennomføring

  • Kurset kan gjennomføres som et rent e-læringskurs og er kostnadsfritt å gjennomføre.
  • Hvis man er innlogget kan man få kursbevis for å dokumentere kompetanse. 
  • Kurset avsluttes med en kunnskapstest.
  • Kurset inneholder en rekke videoklipp, refleksjonsoppgaver og tilgjengelig fordypningsstoff.
  • Det er inndelt i fire deler, og det er en fordel om man tar pauser og ikke gjennomfører hele kurset i løpet av en dag.
  • Kurset er estimert til 8 timers varighet.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Kurset er egnet for alle tjenesteytere med og uten sosial-/helsefaglig eller pedagogisk utdanning.

  Hvem har laget kurset?

  Stiftelsen SOR har utviklet kurset, med økonomisk støtte fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

  Nyhetsbrev

  Alle som deltar i kurset vil få tilsendt nyhetsbrev fra Stiftelsen SOR noen ganger i året, med tema som omhandler utviklingshemming. Man kan enkelt melde seg av listen, om man ønsker det.

  Kursansvarlig

  • Prosjektleder: Jarle Eknes, psykologspesialist og daglig leder i Stiftelsen SOR
  • Redaktør: Torill Fjæran-Granum, spesialpedagog og daglig leder i SPISS