Emnevisning

 • Generelt

  Gå til Arbeid i andres hjem


  Hensikten med kurset 

  Dette kurset danner en grunnmur av det du bør kunne når du jobber for personer med utviklingshemning, slik at du kan hjelpe personene til å bruke sine ressurser og oppleve mestring i hverdagen. "Arbeid i andres hjem" er ett av flere kurs i portalen "Mangfold og muligheter", som alle handler om personer med utviklingshemning. 

  Hvem er kurset for?

  Personer som arbeider for personer med utviklingshemning.

  Hva vil jeg lære?

  Kurset gir kunnskap om hva utviklingshemning er, lover og rettigheter, konflikthåndtering, familiens betydning og historiske og etiske perspektiver rundt temaet.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å ta dette kurset.

  Hvem har laget kurset?

  Kurset er utviklet av Stiftelsen SOR (Samordningsrådet for mennesker med utviklingshemning).