Emnevisning

 • Generelt

  Gå til Psykiske lidelser


  Hensikten med kurset

  Psykiske tilleggsvansker hos mennesker med utviklingshemning ble tidligere forstått som en del av funksjonshemningen. Nyere studier peker derimot mot at mennesker med utviklingshemning har høyere risiko for å utvikle alle typer psykiske lidelser, sammenliknet med normalbefolkningen. Ny kunnskap og større interesse for temaet bidrar også til at fagpersoner i kommunene i økende grad interesserer seg for sine brukeres psykiske helse. Dette kurset gir en grundig gjennomgang av fagfeltet.

  Psykiske lidelser er ett av kursene i portalen "Mangfold og muligheter", som omhandler mennesker med utviklingshemninger.

  Hvem er kurset for?

  Målgruppen er personer som arbeider for personer med utviklingshemning.

  Hva vil jeg lære?

  Følgende tema gjennomgås: 

  • Kunnskapsstatus og grunnleggende begreper
  • Faktorer som påvirker miljøet
  • Angst hos personer med utviklingshemning
  • Depresjon
  • Mani og hypomani hos personer med utviklingshemning
  • Psykose hos personer med utviklingshemning
  • Demens hos personer med utviklingshemning

  Gjennomføring

  Du kan velge å gjennomføre en eller flere av kapitlene. Det vil ta cirka 7 timer å gjennomføre alle kapitlene.

  Dersom du velger å gjennomføre alle kapitlene kan du avslutte med en test, og kursbevis vil utstedes. 

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

  Hvem har laget kurset?

  Kurset er utviklet av Psykiatrisk avdeling for psykisk utviklingshemmede, i samarbeid med Stiftelsen SOR.